เลือกโรงเรียนนานาชาติ ต้องดูอะไรบ้าง

โรงเรียนนานาชาติ หรือ International School คือโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานและอยู่ภายใต้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน นักเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนนานาชาติมักจะมาจากหลากหลายประเทศและศาสนา เชื้อชาติ หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้ลูกเรามีตำตอบมาให้คุณค่ะ

โดยเฉพาะเด็กไทยรุ่นใหม่จึงควรจะพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับประเศเพื่อนบ้านเหล่านี้ให้ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ระบบการศึกษาไทยที่มีมาแต่เดิม ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการฝึกฝนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเท่าไหร่นัก นอกเสียจากเด็กๆจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมเอาเอง คุณพ่อคุณแม่ที่มองการณ์ไกล และพอจะมีทุนทรัพย์หลายๆ ท่าน จึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษาแทน

ซึ่งในปัจจุบันนี้แค่เฉพาะในกรุงเทพก็มีโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษาให้เลือกมากมายจนผู้ปกครองเลือกไม่ถูกว่าโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนไหนดีที่น่าส่งบุตรหลานไปเรียนมากกว่ากัน ซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆ มีชื่อเสียงมายาวนาน ผู้ปกครองก็คงเบาใจไปได้ เพราะอย่างไรเสียระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติดังๆ ก็ต้องได้มาตรฐานแน่นอนอยู่แล้ว


การสื่อสารในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การศึกษาที่เน้นความจริงใจว่าโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างแท้จริง ซึ่งการวัดกัน ณ จุดนี้ด้วย สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติ3ภาษาแถวบางนาไทย-จีนอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School