เทคนิค SEO ที่มีประสิทธิภาพ

  1. การเลือก Keyword

เทคนิคการทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการใช้คีย์เวิร์ดที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับการออกแบบเว็บไซต์ โดยคีย์เวิร์ด คือ คำที่ผู้ใช้งานนิยมใช้ในการค้นหาบนเครื่องมือค้นหา เช่น google สามารถหาคีย์เวิร์ดจากการใช้เทคนิคของการตรวจสอบเทคนิค SEO และ เครื่องมือต่างๆ เช่น Keyword Planner  หรือเครื่องมือ SEO อื่นๆ เพื่อให้คุณเลือกคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องโดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของการค้นหาบนเว็บทั้งหมดด้วยทางติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทรับทำ SEO

  1. เนื้อหาที่มีคุณภาพ

คอนเทนต์ที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาที่ใช้ควรจะมีประโยชน์ต่อ User จริงๆ  เนื้อหาต้องเป้ฯการเขียนใหม่โดยไม่ไป Copy จากที่ไหนเพราะถ้าหาก มีการ Copy จากบทความอื่นมา Googlebot  อาจจับและส่งผลต่อการให้คะแนนคุณภาพ จะส่งผลให้อันดับของเว็บไซต์นั้นลดลงอีกด้วย

ในส่วนของเนื้อหาควรแทรก Keyword เข้าไปในบทความนั้นๆ ในส่วนของ Meta tag, Title และ Description ด้วยเพื่อเป็นการบอกให้ Googlebot  รู้ว่า Content นี้เกี่ยวข้องกับ Keyword คำนั้นอยู่ แต่ไม่ควรอัด Keyword เข้าไปมากจนดูไม่เป็นธรรมชาติ

  1. SEO On page การปรับแต่งภายในเว็บไซต์

SEO On-Page คือการปรับแต่งภายในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ต้องการจะทำ SEO เช่นการเขียนบทความที่แทรก Keyword เอาไว้ถือเป็นการทำ SEO On-page อย่างหนึ่ง การทำ SEO On page สามารถแยกหัวข้อย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้

  1. การมี Link ไปยังบทความอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

การทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ คือการสร้างBacklink คุณภาพให้ส่งพลังเข้ามาในเว็บไซต์ อีกวิธีในการสร้าง Backlink คือ การใส่ลิ้งค์เว็บไซต์ลงบน Keyword บนเนื้อหา แต่จริงๆ แล้วการลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาในเนื้อนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทำ เพราะนอกจากจะทำให้ User ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว Google เองยังสามารถที่จะเข้าใจบริบทของเนื้อหาบนเว็บไซต์เราได้ดียิ่งขึ้นด้วย

หากท่านใดที่สนใจทำ SEO และกำลังมองหาบรัทรับทำ SEO เราขอแนะนำ Marketing Bangkok รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Google AdWords รับทำ SEO ที่วิเคราะห์และวางแผนการทำอันดับในกูเกิลอย่างละเอียด ต้นแต่การตรวจสอบเว็บไวต์ว่า เว็บไซต์ของคุณเหมาะสมและพร้อมกับการทำ SEO หรือไม่ ถ้าเว็บไซต์ยังไม่พร้อม มีบริการรับปรุงเว็บไซต์ให้พร้อมสำหรับการทำ SEO รีเสิร์ซคู่แข่ง รีเสิร์ซคีรย์เวิร์ค ให้เว็บติดอันดับ สามารถช่วยให้คุณเลือกคำที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวขี้วัดในการค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้